محاسبات بار برودتی سردخانه با توجه به شرایط اقلیمی محل از مهمترین مسائل طراحی سیستم برودتی سردخانه بوده و یک کار تجربی می باشد و در اینجا بطور خلاصه به آن اشاره می شود.
۱) بار برودتی از سطوح سردخانه (دیواره ها ، سقف و کف) که ناشی از انتقال حرارت به دلیل اختلاف دما و تشعشع از دیواره ها می‌باشد.
۲) بار برودتی نفوذ هوای محیط خارجی به داخل سردخانه که به دلیل باز و بسته کردن درب‌های سردخانه بوجود می‌آید.
۳) بار برودتی ورود و نگهداری محصول که به دلیل اختلاف دمای بین محصول و سردخانه وجود دارد و همچنین بار برودتی ناشی از تنفس محصولات در سردخانه‌های بالای صفر را شامل می‌شود.
۴) بارهای برودتی متفرقه که شامل بار حاصل از کارکرد موتورآلات ، فن ها ، لیفتراک ها ، روشنایی ها و افراد می باشد.

محاسبه بار برودتی سردخانه

محاسبه بار برودتی سردخانه

بر اساس درجه بندی سالنها، سردخانه های نگهداری مواد غذایی با منظور نمودن ضرایب لازم و انتخاب ساعات کارکرد عموماً به دو بخش تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱) سردخانه های بالای صفر ºC
۲) سردخانه های زیر صفر ºC
که محاسبات مربوط به بار برودتی در هر دو سری از سردخانه های فوق تقریباً یکسان می باشد و تفاوت در نوع محصول و مدت زمان نگهداری محصول و ساختار آنها نظیر نوع و ضخامت عایقهای دیوارها ، کف سازی سردخانه و نحوه آرایش و ساخت سالنهای سرد می باشد.در سردخانه های بالای صفر از عایق با ضخامت ۱۰ سانتیمتر پلی یورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم در هر مترمربع و در سردخانه های زیر صفر و تونل های انجماد از عایق با ضخامت ۱۵ سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.در محاسبه بار برودتی به صورت تجربی فرض بر این است که حداکثر ۱۰% از وزن یک سالن به عنوان محصول ورودی به طور روزانه وارد سردخانه شود بنابراین بار برودتی محصول فقط برای این ۱۰% محاسبه می گرد.در جدول زیر مقدار تجربی بار برودتی بر اساس دمای سردخانه در درجه حرارت های مختلف که مورد استفاده اکثر شرکت های سازنده می باشد ، آمده است.

مقدار تجربی بار برودتی بر حسب دما و حجم آن( kcal/hr)

دمای سردخانه
(درجه سانتیگراد)
حجم
(مترمکعب)
۱۲۰-۱۸-۲۵
۱۰۶۰۱۲۰۶۰۶۰
۳۰۵۰۸۰۶۰۴۰
۵۰۴۰۶۰۵۰۳۵
۱۰۰۳۸۴۸۳۰۳۰
۲۰۰۳۵۴۵۳۰۲۵
۳۰۰۳۵۴۳۲۹۲۵
۴۰۰۳۰۴۲۲۸۲۴
۵۰۰۳۰۴۲۲۸۲۴
۱۰۰۰۲۸۴۱۲۵۲۲
۲۰۰۰۲۷۴۰۲۲۱۸
۳۰۰۰۲۵۳۸۲۰۱۵