بعد از محاسبه بار برودتی نوبت به انتخاب کمپرسور می رسد که در محاسبه ظرفیت برودتی کمپرسور باید ضریب همزمانی سردخانه را در نظر گرفت. به علت اینکه احتمال روشن بودن تعداد کل سالن های یک سردخانه بسیار کم می باشد یا ممکن است که یک تا سه سالن از چند سالن در حالت دیفراست باشد بنابراین ظرفیت برودتی کمپرسور مربوط می شود به بار برودتی تعداد سالن هایی که در حالت کولینگ هستند نه بار برودتی کل سالن ها.  طبق استاندارد بر اساس تناژ مختلف یک سردخانه ضریب همزمانی کمپرسور ها فرق دارد معمولاً برای سردخانه های صنعتی بیش از ۵۰۰۰ تن این ضریب برابر ۰٫۷ می باشد در نتیجه برای محاسبه ظرفیت برودتی کمپرسور در سردخانه های نگهداری مواد غذایی باید بار برودتی را در ضریب همزمانی ضرب کنیم.

کاتالوگ های کمپرسور در سیستم های آمونیاکی بر اساس شرایط کاری مختلف که شامل دمای اشباع ساکشن و دمای اشباع دیسشارژ می شود ، تیپ بندی و ظرفیت برودتی و ظرفیت الکتروموتور داده شده است. شرایط کاری که کمپرسور در آن کار می کند وابسته به دمای اواپریتیو (دمایی که مبرد در اواپراتور می جوشد) که این دما نیز وابسته به دمای سردخانه و DT اواپراتور می باشد و همچنین دمای کندانسینگ (دمایی که مبرد در آن چگالیده می شود) که این دما نیز وابسته به دمای مرطوب محیط می باشد. بنابراین برای انتخاب کمپرسور بعد از محاسبه ظرفیت برودتی آن و دانستن دماهای اواپریتیو و کندانسینگ ، از کاتالوگ سازنده انتخاب می گردد. باید توجه گردد که در کاتالوگ سازنده ها توان کاری لازم کمپرسور بر اساس بازده ایزنتروپیک کمپرسور و همچنین بازده حجمی آن داده شده است و تاثیرات مکانیکی کوپلینگ در کمپرسورهای اسکرو یا تاثیرات تسمه و پولی در کمپرسور های سیلندر پیستونی در نظر گرفته نشده است بنابراین برای انتخاب الکتروموتور باید توان کاری در کاتالوگ را در یک ضریب اطمینانی که معمولاً ۱۰ تا ۱۵% می باشد ، ضرب شود و سپس نزدیک ترین الکتروموتور موجود در بازار به آن ظرفیت انتخاب گردد.

 

نمونه کاتالوگ کمپرسور اسکرو دو مرحله ای- ظرفیت سرمایش

نمونه کاتالوگ کمپرسور اسکرو دو مرحله ای- ظرفیت سرمایش

 

نمونه کاتالوگ کمپرسور اسکرو دو مرحله ای - توان مصرفی

نمونه کاتالوگ کمپرسور اسکرو دو مرحله ای – توان مصرفی