محاسبات بار برودتی سردخانه با توجه به شرایط اقلیمی محل از مهمترین مسائل طراحی سیستم برودتی سردخانه بوده و یک کار تجربی می باشد و در اینجا بطور خلاصه به آن اشاره می شود.
۱) بار برودتی از سطوح سردخانه (دیواره ها ، سقف و کف) که ناشی از انتقال حرارت به دلیل اختلاف دما و تشعشع از دیواره ها می‌باشد.
۲) بار برودتی نفوذ هوای محیط خارجی به داخل سردخانه که به دلیل باز و بسته کردن درب‌های سردخانه بوجود می‌آید.
۳) بار برودتی ورود و نگهداری محصول که به دلیل اختلاف دمای بین محصول و سردخانه وجود دارد و همچنین بار برودتی ناشی از تنفس محصولات در سردخانه‌های بالای صفر را شامل می‌شود.
۴) بارهای برودتی متفرقه که شامل بار حاصل از کارکرد موتورآلات ، فن ها ، لیفتراک ها ، روشنایی ها و افراد می باشد.

محاسبه بار برودتی سردخانه

محاسبه بار برودتی سردخانه

بر اساس درجه بندی سالنها، سردخانه های نگهداری مواد غذایی با منظور نمودن ضرایب لازم و انتخاب ساعات کارکرد عموماً به دو بخش تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱) سردخانه های بالای صفر ºC
۲) سردخانه های زیر صفر ºC
که محاسبات مربوط به بار برودتی در هر دو سری از سردخانه های فوق تقریباً یکسان می باشد و تفاوت در نوع محصول و مدت زمان نگهداری محصول و ساختار آنها نظیر نوع و ضخامت عایقهای دیوارها ، کف سازی سردخانه و نحوه آرایش و ساخت سالنهای سرد می باشد.در سردخانه های بالای صفر از عایق با ضخامت ۱۰ سانتیمتر پلی یورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم در هر مترمربع و در سردخانه های زیر صفر و تونل های انجماد از عایق با ضخامت ۱۵ سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.در محاسبه بار برودتی به صورت تجربی فرض بر این است که حداکثر ۱۰% از وزن یک سالن به عنوان محصول ورودی به طور روزانه وارد سردخانه شود بنابراین بار برودتی محصول فقط برای این ۱۰% محاسبه می گرد.در جدول زیر مقدار تجربی بار برودتی بر اساس دمای سردخانه در درجه حرارت های مختلف که مورد استفاده اکثر شرکت های سازنده می باشد ، آمده است.

مقدار تجربی بار برودتی بر حسب دما و حجم آن( kcal/hr)

دمای سردخانه
(درجه سانتیگراد)
حجم
(مترمکعب)
۱۲ ۰ -۱۸ -۲۵
۱۰ ۶۰ ۱۲۰ ۶۰ ۶۰
۳۰ ۵۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰
۵۰ ۴۰ ۶۰ ۵۰ ۳۵
۱۰۰ ۳۸ ۴۸ ۳۰ ۳۰
۲۰۰ ۳۵ ۴۵ ۳۰ ۲۵
۳۰۰ ۳۵ ۴۳ ۲۹ ۲۵
۴۰۰ ۳۰ ۴۲ ۲۸ ۲۴
۵۰۰ ۳۰ ۴۲ ۲۸ ۲۴
۱۰۰۰ ۲۸ ۴۱ ۲۵ ۲۲
۲۰۰۰ ۲۷ ۴۰ ۲۲ ۱۸
۳۰۰۰ ۲۵ ۳۸ ۲۰ ۱۵